+421 918 439 714 +421 905 778 710

Služby

01

Ploché strechy

Hydroizolácie, tepelné izolácie, geotextílie, kotviace prvky, parozábrany, pofóliované plechy

02

Hydroizolácie spodných stavieb

Hydroizolácie, geotextílie, kotviace prvky, pofóliované plechy, iskrové skúšky tesnosti

03

Hydroizolácie balkónov a terás

Hydroizolácie, geotextílie, pofóliované plechy, iskrové skúšky tesnosti

04

Odkvapové systémy

Pododkvapové žľaby, zvodové rúry, žľabové kotlíky, háky, kolená, rohy, objímky, čelá

05

Merania tesnosti a pevnosti podkladu

Merania tesnosti hydroizolačnej fólie "iskrovou metódou", odtrhové skúšky pevnosti podkladu

06

Tepelné izolácie

Dosky z minerálnej vlny, expandovaný polystyrén, extrudovaný polystyrén, spádové dosky

07

Systémové doplnky a príslušenstvo

Tmelenie na báze PU, lepidlá, primery, čističe, strešné vpuste, detailové a pochôdzne fólie, tvarovky, dekoračné profily, atď.

08

Klampiarske výrobky

Pozink, farebný pozink, meď, hliník, titán-zinok, pofóliovaný (poplastovaný) plech