+421 918 439 714 +421 905 778 710

Blog

Logistická hala P3 DCA Bratislava

27. 06. 2019
Logistická hala P3 DCA Bratislava

Medzi naše významné projekty - nielen v roku 2019 – patrí dodávka a montáž plochej strechy na projekte P3 DCA Bratislava, ktorú realizujeme pre spoločnosť Goldbeck s.r.o. S pôdorysnou plochou 63.000 m2 patrí medzi najväčšie stavby ktoré sa v tomto roku realizujú na celom území Slovenskej Republiky. Z hľadiska technického strešného súvrstvia alebo detailov sa jedná o štandardné, dobre zaužívané riešenia.

Hydroizolačnú vrstvu tvorí fólia z mäkčeného PVC hr. 1,5 mm Sikaplan 15G. Celkové množstvo použitej fólie na tomto projekte presiahne 72.000 m2. Na mechanické upevnenie mPVC fólie do trapézového plechu sme zvolili výrobky od firmy EJOT, v množstve cca. 190.000 ks. Tepelné izolácie sú dodávané spoločnosťou ROCKWOOL v hrúbke 120 mm. Parozábranná fólia je celoobvodovo vzájomne lepená butyl-kaučukovou páskou SarnaVap Tape F od výrobcu Sika. Okrem týchto nosných produktov používame množstvo doplnkového sortimentu ako sú: pofóliované plechy, spádové klíny, strešné vpuste, detailové fólie, záchytný systém z nerezových kotviacich prvkov, čističe a rôzne pomocné produkty.

V spolupráci s firmou Sika Slovensko s.r.o. bol na projekt vypracovaný kotviaci plán, výsledkom ktorého sú presne určené plochy s rôznymi spôsobmi kotvenia. V okrajovej zóne šírky 12 m používame mPVC fóliu Sikaplan 15G v šírke 1,0 m (oproti štandardnej šírka 2,0 m), z dôvodu sacích síl, a turbulencií vytváranými účinkom vetra v zónach blízkych atiky. V rohových zónach haly je systém kotvenia ešte hustejší.

Projekt sme úspešne ukončili a odovzdali objednávateľovi v mesiaci jún 2019.

arrow-icon Naspäť